Zakończyliśmy w Tychach wydawanie żywności w ramach Podprogramu 2019 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W 2020 roku tego typu wsparciem w Tychach objętych zostało 1400 osób, wydaliśmy ponad 80 ton żywności. Dziękujemy naszym partnerom w tym przedsięwzięciu: Śląskiemu Bankowi Żywności w Chorzowie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach oraz Miastu Tychy za sfinansowanie projektu.