Zakończyliśmy w Tychach realizację kolejnego Programu Aktywnej Integracji (PAI). W dwumiesięcznym cyklu zajęć (85 godzin) z zakresu umiejętności społecznych wzięła udział grupa osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Projekt finansowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.