Informujemy, że od dnia 15 czerwca wznowił dyżury Punkt Informacyjny prowadzony przez fundację  Internationaler Bund Polska. Bezpłatne porady dla osób znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej  udzielane są w budynku „Balbina Centrum” w Tychach przy ul. Barona 30, pok.209, I piętro, w poniedziałki i środy w godzinach 9-12. Kontakt telefoniczny  od poniedziałku do piątku w godz.7.00 do 15.00  tel: 507 342 996. Serdecznie zapraszamy.

W budynku dostępne są środki   dezynfekujące  a osoby chcące skorzystać z pomocy powinny zaopatrzyć się w maseczkę ochronną w celu zminimalizowania ewentualnego  ryzyka zakażenia wirusem Covid-19. Projekt finansowany jest ze środków Miasta Tychy.