Fundacja Inetrnationaler Bund Polska ogłasza rekrutację uzupełniającą uczestników do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021”.

Od 22.02.2021 do 05.03.2021 rekrutacja UP prowadzona będzie wyłącznie województwie śląskim dla osób zamieszkujących na terenie:

– m.Mysłowice,

– pow.bieruńsko-lędzińskiego

– pow.pszczyńskiego,

– pow.mikołowskiego

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie kwalifikowane będą dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia. 

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 789-489-531

REGULAMIN REKRUTACJI aktualizacja od 22.02.2021

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 43 200 godzin, do wyczerpania tej liczby.

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia osób Niepełnosprawnych.