Fundacja Internationaler Bund Polska ogłasza rekrutację uzupełniającą uczestników do projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021”. Będzie prowadzona od  06.04.2021 do 11.04.2021 dla osób mieszkających na terenie:

– miasta Tychy,

– miasta Mysłowice,

– powiatu bieruńsko-lędzińskiego

– powiatu pszczyńskiego,

– powiatu mikołowskiego

– powiatu chrzanowskiego.

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 789-489-531

REGULAMIN REKRUTACJI aktualizacja od 06.04.2021

karta zgloszenia_MRIPS

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 43 200 godzin, do wyczerpania tej liczby.

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia osób Niepełnosprawnych.