Fundacja Inetrnationaler Bund Polska ogłasza rekrutację uzupełniającą uczestników projektu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021”.  Rekrutacja prowadzona będzie w województwie śląskim dla osób mieszkających na terenie: Tychów, Mysłowic, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, powiatu pszczyńskiego, powiatu mikołowskiego. Potrwa od 16.03.2021 do 19.03.2021.

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie kwalifikowane będą dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia. 

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 789-489-531

REGULAMIN REKRUTACJI aktualizacja od 16.03.2021

karta zgloszenia_MRIPS

Pula świadczonych godzin usług asystenckich w projekcie to 43 200 godzin, do wyczerpania tej liczby.

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia osób Niepełnosprawnych.