Po raz kolejny zostaliśmy nominowani w konkursie Idol! To konkurs organizowany przez Fundację Szansa dla Niewidomych. W tym roku mamy szansę na nagrodę w kategorii „Instytucji otwartej dla niewidomych”. Można głosować na naszą Fundację!
Za nominację i docenienie naszej pracy dziękujemy Polskiemu Związkowi Niewidomych w Tychach.
Link do głosowania: https://idol.szansadlaniewidomych.org/vote/2201
Pamiętajcie aby potwierdzić swój głos, klikając w link w mailu, który otrzymacie po zagłosowaniu.

Uzasadnienie do nominacji naszej fundacji w kategorii

INSTYTUCJA OTWARTA DLA NIEWIDOMYCH

Fundacja wiele lat wspiera środowisko ON a w szczególności niewidomych i słabowidzących w partnerstwie z PZN kołem w Tychach realizuje projekty mające na celu udzielenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia dla osób niewidomych oraz niedowidzących z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, mikołowskiego i miasta Tychy. Jest organizatorem i wykonawcą programu,ministerialnego asystent osobisty ON z tego wsparcia w większości korzystają osoby niewidome i słabowidzące. Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez fundację IB Polska w Tychach, którego kierownikiem jest Bartłomiej Szymczyk realizuje projekt pt. „Bez przeszkód”, który zapewnia wsparcie ON, które są nieaktywne zawodowo. To propozycja dla ON z Tychów i województwa śląskiego chcących wrócić na rynek pracy.