W salach Centrum Integracji Społecznej w Tychach mamy nowych gości! Są nimi uczestnicy projektu Program Aktywnej Integracji, którzy dwa razy w tygodniu biorą udział w warsztatach aktywizacji społecznej. W sumie w okresie od początku października do końca listopada odbędzie się 85 godzin zajęć. Projekt realizowany jest na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.