Podpisaliśmy umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach na realizację projektu usług asystenckich w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021″. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Do dnia 17.12.2021 zaplanowano do zrealizowania 9900 godzin usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Tychy.

Uczestnikami projektu mogą być:
  • dzieci do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • dorośli z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • dorośli z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
Usługi asystenta mogą polegać na pomocy w następujących czynnościach:
  • a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • c) załatwianiu spraw urzędowych;
  • d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Osoba do kontaktu w fundacji Internationaler Bund Polska w Tychach
Justyna Feliksioska
tel. 32 219 10 10 (pn-pt w godz. 7-15)