Działamy również w Oświęcimiu!

Pani Agnieszka asystuje 25-letniemu Danielowi. Pomoc jakiej udziela w ramach programu niewątpliwie jest odciążeniem dla rodziny, która na co dzień opiekuje się niepełnosprawnym Danielem.
Przypominamy, że wsparcie asystenta jest dla uczestników programu bezpłatne.

Obecnie nasza fundacja świadczy usługi asystenckie w 10 powiatach na terenie 2 województw (Małopolska, Śląsk). Zatrudniamy 145 asystentów.

Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.