W dniu 31.08.2020 rozpoczęliśmy realizację usługi trenera pracy w ramach projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie pn. ,,Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” RPO WSL 9.1.6 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Przeprowadzonych zostanie 300 godzin zajęć dla 60 uczestników projektu będących pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi.