Poszukujemy Pracodawców z Tychów i okolic zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy organizowaniu staży i ,,próbek pracy” dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Tychach.

Zadaniem Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób nieaktywnych zawodowo kierowanych przez PUP i MOPS. Podpisywane są z nimi indywidualne programy zatrudnienia socjalnego na okres 12 miesięcy.

W tym czasie uczestniczą przez pięć dni w tygodniu po 6 godzin dziennie w zajęciach. Cztery dni to praca w jednej z naszych grup zawodowych CIS (budowlana, krawiecka, sprzątanie, magazyn).

Natomiast przez jeden dzień tygodnia uczestniczą w zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym.

Podstawą prawną funkcjonowania CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Z tytułu udziału w zajęciach CIS wypłacane jest świadczenie integracyjne  w wysokości zasiłku dla bezrobotnych (1040 zł netto). Dodatkowo uczestnicy posiadają ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Po kilkumiesięcznym pobycie w CIS jesteśmy w stanie powiedzieć w przypadku poszczególnych osób jaki jest ich stopień motywacji do pracy oraz zdolności do funkcjonowania w zakładzie pracy (trzeźwość, punktualność, pracowitość, sprawność manualna, etc.).

Dla osób o najwyższym stopniu motywacji poszukujemy zakładów pracy w których mogliby podjąć staże i próbki pracy, które mogą być kolejnym krokiem do powrotu na otwarty rynek pracy.

Czym są próbki pracy?

Próbki pracy trwają od 3 do 7 dni. Uczestnik w tym czasie pracuje w zakładzie pracy na przydzielonym przez pracodawcę stanowisku. Daje mu to okazję do zapoznania się z danym stanowiskiem pracy, weryfikacji swoich umiejętności i wyobrażeń o danym zawodzie.

Czym są staże?

Staż trwa dłużej – od 3 do 6 miesięcy. Uczestnicy CIS mogą pracować w zakładzie pracy 6 godzin dziennie przez 4 dni w tygodniu na wyznaczonym przez Pracodawcę stanowisku pracy.

Co ważne z zakładami pracy podpisujemy stosowne porozumienia. Z takiego rozwiązania  płyną obustronne korzyści dla uczestnika i zakładu pracy.

Korzyści dla zakładu pracy:

  • dodatkowe ręce do pracy bez dodatkowych kosztów,
  • obserwacja stażysty pod kątem możliwości zatrudnienia – a więc skuteczna i bezpłatna rekrutacja pracowników.

Zobowiązania CIS:

  • w trakcie ,,próbki pracy“ lub stażu to CIS w dalszym ciągu wypłaca swoim uczestnikom wynagrodzenie, którym jest świadczenie integracyjne,
  • po stronie CIS jest ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, NNW, szkolenie BHP.

Zachęcamy do współpracy!

Po stronie CIS osobą do kontaktu jest:

Bartłomiej Szymczyk

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Tychahch

Tel.: 32 219 10 10

e-mail.: bartlomiej.szymczyk@ib.de