Centrum Integracji Społecznej w Tychach ogłasza nabór na nowych Uczestników zajęć reintegracji społecznej i zawodowej!

Zarabiaj w Centrum Integracji Społecznej – Praca zamiast zasiłku!

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH W CENTRUM?

W zajęciach mogą brać udział osoby:

 • w trudnej sytuacji materialnej, mieszkaniowej, życiowej, które nie pracują, nie pobierają zasiłku z Urzędu Pracy;
 • nie pobierające renty czy emerytury;
 • długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat);
 • bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
 • niepełnosprawne;
 • opuszczające zakłady karne, doświadczające trudności wychowawczych.

CO OFERUJEMY?

 • reintegrację społeczną i zawodową (5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie),
  nauka w jednym z trzech warsztatów zawodowych (krawiecki, budowlany, wielozawodowy),
 • świadczenie integracyjne, w wysokości: 1200 brutto miesięcznie (nie podlega zajęciom komorniczym),
 • nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,
 • wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego,
 • udział w zajęciach edukacyjnych,

Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do zgłaszania się do Biura

Centrum Integracji Społecznej w Tychach

prowadzonego przez fundację Internationaler Bund Polska

ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy

tel. 32 219 10 10

godziny pracy: 7.00 -15.00

wejście do budynku od strony pływalni

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

      Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Tychy