Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczęła w Tychach realizację usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 – 2020”, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 W ramach projektu zapewniona jest usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) dla co najmniej 12 osób niepełnosprawnych będących pełnoletnimi mieszkańcami miasta Tychy, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Więcej na podstronie projektu:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej