Nasi asystenci spędzają czas z podopiecznymi w bardzo aktywny sposób – wyjazdy, spacery, zwiedzanie! Pani Joanna (za obiektywem) asystuje niepełnosprawnej 37-letniej pani Ani (w środku, z dziećmi pani Joanny). Wspólne wyjazdy i wycieczki rowerowe z całą rodziną to pomysł na piękny dzień!
Projekt asystencki doskonale wpisuje się w misję naszej fundacji, czyli udzielanie kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym!
Fundacja Internationaler Bund Polska jest realizatorem Programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Projekt realizujemy na terenie województwa małopolskiego (powiat krakowski, chrzanowski, wadowicki, oświęcimski, m. Kraków) i w województwie śląskim (powiat bieruńsko-lędziński, pszczyński, mikołowski oraz m. Tychy i m. Mysłowice).