Dzisiaj przyjęliśmy kolejną, szóstą już w tym roku dostawę żywności do naszego magazynu z pomocą żywnościową w Tychach na ul. Norwida 2. W związku z tym możemy potwierdzić, że w tym roku wydaliśmy już 28 ton żywności! Natomiast wsparciem objętych jest 1400 osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.

Warto podkreślić, że pomoc żywnościowa kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków). Dlatego też wsparcie trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Przypominamy, że odbiór żywności możliwy jest po umówieniu się telefonicznym pod numerem: 730 529 542. Nasz telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-11.

Projekt realizowany jest przez fundację Internationaler Bund Polska w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.