Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach rozpoczęło działalność 1 kwietnia 2009 roku. Od tego czasu z jego wsparcia skorzystało 350 osób będących w trudnej sytuacji życiowej, w większości długotrwale bezrobotnych.

CIS w liczbach:

 • 350 uczestników
 • 24 000 godzin przeprowadzonych zajęć
 • 14 000 godzin konsultacji indywidualnych z psychologiem
 • 2 100 000 zł wypłaconych świadczeń integracyjnych
 • 124 wykonanych usług budowlanych i krawieckich

Centrum Integracji Społecznej współpracuje z:

 • Urzędem Miasta w Tychach
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach

Kontakt:

 • Centrum Integracji Społecznej w Tychach
 • Edukacji 11; 43-100 Tychy
 • tel.: 32 219 10 10
 • e-mail: cistychy@gmail.com
 • www.ib-polska.pl