Bezpłatna pomoc dla osób starszych w Krakowie!

Rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+”, które finansuje Gmina Miejska Kraków.

Projekt jest adresowany do osób w wieku 85+ oraz do osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Krakowie.

W ramach zadania zapewniona będzie usługa asystenta dla co najmniej 120 osób w wieku 85+ oraz dla osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom zadania w:

  • towarzyszeniu w miejscu zamieszkania ( np. wspólne czytanie, gotowanie itd. )
  • w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery.
  • w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc)

Usługi asystenta będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione).

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika wynosi 50 godzin w kwartale.

Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik.

Usługi asystenckie realizowane w ramach zadania będą bezpłatne dla Uczestników zadania.

ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić się do udziału w zadaniu należy zadzwonić pod numer tel. +48 512 914 645, w godzinach 10.00- 14.00 od poniedziałku do piątku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie kontrakt trójstronny, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz asystent.

Karta zgłoszenia uczestnika: Karta_zgłoszenie_do_Programu_uslugi_asystenckie_dla_seniorow

Do pobrania: Regulamin_usługi_asystenckie_dla seniorow_85_plus_i_osob_z_niepelnosprawnosciami_70_plus

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Zadania pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” finansuje Gmina Miejska Kraków.