Nasza fundacja Internationaler Bund Polska zatrudni asystentów osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami w Krakowie.

Miejsce pracy: Kraków

Opis stanowiska pracy:

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy osobom starszym i z niepełnosprawnościami w:
  • w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce (np. dom, placówki kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery).
  • w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika projektu przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe i minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w opiece nad osobą starszą lub wykształcenie średnie i minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w opiece nad osobą starszą
  • wysoka kultura osobista, empatia, kreatywność;

Oferujemy:

umowę zlecenie (praca od zaraz)
stawka 25- 29 PLN/godz. brutto

Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (tekst oświadczenia poniżej).
e-mail: asystent85@gmail.com
telefon: 512 914 645

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.