Fundacja Internationaler Bund Polska, w ramach realizacji projektów z Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), zatrudni asystenta koordynatora wolontariatu europejskiego.

Opis stanowiska pracy:

 • kompleksowe wsparcie koordynatora projektu w zakresie realizacji wolontariatu europejskiego, w szczególności:
  • organizacja wydarzeń, szkoleń, spotkań integracyjnych i ewaluacyjnych dla wolontariuszy zagranicznych Europejskiego Korpusu Solidarności;
  • promocja projektów EKS we współpracy z wolontariuszami, m.in. poprzez udział w piknikach, festynach, warsztatach;
  • wsparcie wolontariuszy w realizacji ich pomysłów;
  • wsparcie logistyczne i organizacyjne projektów i działań koordynatora, wsparcie administracyjne;
  • współpraca z mentorami;
  • kontakt z partnerami

Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • otwartość na nowe wyzwania
 • wysoka kultura osobista, empatia, kreatywność

Oferujemy:

umowę zlecenie lub umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu (praca od zaraz)

Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie maila o tytule: “Rekrutacja – Imię i Nazwisko – asystent koordynatora” wraz z załączonym CV i zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (treść poniżej). Zgłoszenia przyjmujemy na adres: ib.polska.krakow@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.