Aktywnie uczestniczymy w projekcie MURAL!

W lutym 2019 przedstawicielka fundacji Anna Niezgoda wzięła udział w tygodniowym szkoleniu dla nauczycieli, edukatorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zainteresowani są działaniem w obszarze wielokulturowości. Najbardziej zaangażowani uczestnicy mogą otrzymać tytuł Lidera Edukacji Wielokulturowej.

Szkolenie MURAL było kolejną motywacją i inspiracją do kontynuowania naszych już w pewnym stopniu rozpoczętych działań ze szkołami i przedszkolami, których motywem przewodnim była wielokulturowość. Chcielibyśmy dotrzeć do większej ilości młodzieży z Krakowa i okolic z naszą międzynarodową grupą wolontariuszy oraz zachęcić lokalnych mieszkańców do współpracy na rzecz budowania otwartego na różnorodność miasta Krakowa.

Nasze działania w Krakowie

Od marca fundacja i jej podopieczni wolontariusze europejscy zaangażowali się w szereg akcji społecznych, które powstały we współpracy z nowymi partnerami poznanymi na szkoleniu. Dzięki tym kontaktom wspólnie z fundacyjnym zespołem działającym w obszarze wolontariatu zagranicznego – Joanną Malec i Anną Nowobilską udało się zrealizować kilka małych ale bardzo udanych przedsięwzięć, były to m.in.:

  • warsztaty z seniorami w CAS Złoty Wiek – joga, tańce greckie, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne
  • warsztaty językowe – hiszpański i rosyjski
  • wymiana międzykulturowa – tradycje Wielkanocne w Polsce zaprezentowane przez seniorki młodym wolontariuszom z Europy, Kaukazu i Afryki Północnej
  • zajęcia dla dzieci w przedszkolach – poznanie innych kultur

W ramach projektu uczestnicy warsztatu mieli również możliwość wyjechania na wizyty studyjne do krajów partnerskich czyli  Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Niemiec.

Wizyta studyjna w Lizbonie

W maju reprezentantka Internationaler Bund Polska wzięła udział w wizycie studyjnej w Lizbonie, w Portugalii. W trakcie trzech intensywnych dni organizatorzy wizyty z ACM (Alto Comissariado para as Migrações – ACM, I.P.) opowiedzieli nam o swojej instytucji, pokazali nam wiele ciekawych miejsc i przykładów działań, które można zaaplikować również w Krakowie.

Odwiedziliśmy dzielnicę Mouraria, naszą przewodniczką była migrantka z Rumunii, z prawdziwym entuzjazmem opowiadająca o mieście i jego historii. Uczestniczyliśmy również w ciekawych, pełnych emocji dyskusjach na temat religii, odwiedziliśmy lizboński meczet i znajdujące się w nim pomieszczenia. Bardzo ciekawą inicjatywą jest otwarte spotkanie przedstawicieli różnych religii wyznawanych obecnie w Lizbonie (jest ich obecnie kilkanaście) na których dzielą się oni swoimi spostrzeżeniami i wspólnie zastanawiają się nad rozwiązaniem bieżących problemów miasta.

W trakcie spotkań i przerw kawowych mogliśmy również porozmawiać z lokalnymi mieszkańcami o wyzwaniach z jakimi mierzy się obecnie Lizbona (np. rosnące ceny wynajmu mieszkań ze względu na bardzo duży ruch turystyczny). Całe międzynarodowe spotkanie było prowadzone w podobnej formie jak szkolenie w Krakowie.

Kilka słów o MURALu:

Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się (Mutual Understanding, Respect and Learning) MURAL to międzynarodowy projekt umożliwiający spotkanie sześciu partnerów z Unii Europejskiej: Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Niemiec, pod przewodnictwem British Council Polska Instytucje uczestniczące zostały wybrane na podstawie swego zaangażowania w procesy budowania dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk wspierających tolerancję i wzajemny szacunek.

MURAL jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Prawa, równość i obywatelstwo (Rights, Equality and Citizenship programme).

 Więcej o tym czym jest MURAL można przeczytać tutaj: https://www.britishcouncil.pl/projekt-mural