Poszukiwani opiekunowie osób starszych

Fundacja Internationaler Bund Polska zatrudni opiekunów/opiekunki osób starszych w ramach projektu ,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze’’. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Miejsce pracy: Tychy i powiat bieruńsko-lędziński

Opis stanowiska pracy:

  • pomaganie podopiecznym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (przygotowywanie i podawanie posiłków, dostarczanie żywności, utrzymywanie czystości w mieszkaniu, pranie, zakupy, regulowanie opłat, pomoc w przemieszczaniu się do miejsc użyteczności publicznej);
  • pomoc w utrzymaniu codziennej higieny;
  • pielęgnacja zalecana przez lekarza;

Wymagania:

Mile widziane doświadczenie w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnym lub/i wykształcenie kierunkowe, niekaralność. Chętnie podejmiemy współpracę ze studentami lub osobami pracującymi, które szukają dodatkowego zatrudnienia

Oferujemy:

  • umowę zlecenie(praca od 1 września 2019) ;
  • profesjonalne bezpłatne szkolenie kierunkowe;
  • wynagrodzenie: 14,70 zł brutto/godzinę;
  • pokrywamy koszty dojazdu do podopiecznych.

 Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: pomoc.ib@gmail.com

Biuro projektu:
43-100 Tychy, ul. Edukacji 11
tel. 507-342-996 

W procesie rekrutacji oceniane będą wyłącznie predyspozycje interpersonalne i kwalifikacje zawodowe kandydatów. Żaden kandydat nie będzie dyskryminowany ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.