Youth! Together! Now!

Mowa nienawiści oraz uprzedzenia w komunikacji, mediach, a nawet zintegrowane w każdym z nas to problemy, które podejmowaliśmy w projekcie Wolontariatu Europejskiego “Youth! Together! Now!” w Krakowie, zrealizownym wspólnie z czterema młodymi Europejczykami. Nasi wolontariusze były to młode zmot …„Youngsters on the move”
Projekt „Youngsters on the move” trwał 18 miesięcy, natomiast działania wolontariuszy obejmowały okres 10 miesięcy (od 1 września 2015 do 30 czerwca 2016). Rezygnacja jednej z wolontariuszek z powodu siły wyższej już na początku projektu sprawiła, że wolontariuszka, która ja zastąpiła rozpoczęła swój …„EVS ? Spread the light”
„EVS ? Spread the light” to projekt, który realizowany był w Krakowie. W projekcie wzięło udział czterech wolontariuszy. Były to młode osoby z Francji, Węgier, Bośni i Hercegowiny oraz Włoch. Działania wolontariuszy trwały 10 miesięcy. Ivana z Bośni i Hercegowiny oraz Antonio z Włoch pracowali w pl …

Voice of the voiceless 

Projekt Wolontariatu Europejskiego ”Voice of the voiceless” był realizowany w Krakowie i w Więckowicach. Czas trwania wyniósł 18 miesięcy, natomiast działania wolontariuszy w organizacjach goszczących trwały od 5 do 10 miesięcy. W projekcie wzięło udział 6 wolontariuszy i wolontariuszek. Były to o …

Projekt „Over the borders”

W ramach projektu wolontariusze pracowali w trzech organizacjach goszczących: Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej Gaudium Et Spes, Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 oraz w Stowarzyszeniu Siemacha. Celem działań wyżej wymienionych organizacji jest wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względ …

”We are the future”

W ramach projektu ”We are the future” nasi wolontariusze pracowali w: Stowarzyszeniu ?Siemacha? i Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 11. To instytucje zajmujące się narażonymi na wykluczenie społeczne w związku z niepełnosprawnością bądź´ sytuacją mat …

 

Partnerzy i sponsorzy:

EVS Blog


For future voluteers


Wolontariat Europejski


Wysyłanie Polskich Wolontariuszy za granicę


Realizowane projekty


Zakończone projekty