Internationaler Bund Polska posiada status organizacji wysyłającej w ramach Wolontariatu Europejskiego.

Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem/wolontariuszką:

 • Zapoznaj się dokładnie z zasadami funkcjonowania Wolontariatu Europejskiego EVS.
 • Zajrzyj do europejskiej bazy danych organizacji akredytowanych  http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm. Tam znajdziesz organizacje i opisy opracowanych przez nie projektów. Zapoznaj się z tymi propozycjami i zanotuj numery interesujących Cię projektów
 • Prześlij nam swój życiorys oraz list motywacyjny w języku angielskim lub w języku kraju do którego chcesz wyjechać i czekaj cierpliwe na odpowiedź.
 • Skontaktujemy się z gospodarzem wybranego projektu czyli Organizacją Koordynującą albo Lokalną Organizacją Goszczącą i sprawdzimy czy projekt jest nadal aktualny, czy w interesującym Cię terminie będzie mógł przyjąć Ciebie jako wolontariusza. Zapoznamy Cię bliżej ze szczegółami projektu, uzgodnimy szczegóły organizacyjne (data rozpoczęcia i zakończenia projektu, rodzaj zakwaterowania, wyżywienia, szkolenia, ?);
 • Wspólnie opracujemy plan przygotowań do Twojego wyjazdu
 • Jeżeli wniosek o dofinansowanie Naszego projektu zostanie zaakceptowany przez Komitet Ewaluacyjny; Możesz przygotowywać się do wyjazdu!
 • Ubezpieczamy wolontariusza zgodnie ze wskazówkami Narodowej Agencji;
 • Wolontariusz podpisuje ze swoją organizacją partnerską Umowę o realizacji działań; umowa ta zabezpiecza prawa wolontariusza  i zawiera informacje o jego zadaniach;
 • Internationaler Bund Polska wspiera wolontariuszy na każdym etapie realizacji projektu!
 • Od momentu zakwalifikowania do chwili wyjazdu upłynie co najmniej 6 tygodni. Ten czas potrzebny jest na załatwienie wszelkich formalności, czyli na podpisanie umowy, ew.wyrobienie paszportu, wizy, itp. Przed wyjazdem przejdziesz również specjalne szkolenie międzykulturowe. Pomoże ci ono przygotować się do pobytu za granicą.
 • W trakcie realizacji projektu Internationaler Bund Polska, będzie utrzymywać z Tobą i Organizacją Goszczącą stały kontakt
 • Po powrocie z projektu otrzymasz certyfikat Komisji Europejskiej potwierdzający twój udział w Wolontariacie Europejskim. Z pewnością będzie on atutem w twojej przyszłej karierze zawodowej.

Chcesz wyjechać? Skontaktuj się z koordynatorami:

Maciej Otrębski: evs-ib-polska @internationaler-bund.de

Anna Niezgoda: anna.niezgoda@internationaler-bund.de

Partnerzy i sponsorzy:EVS Blog


For future voluteers


Wolontariat Europejski


Wysyłanie Polskich Wolontariuszy za granicę


Realizowane projekty


Zakończone projekty