EVS Project „INTERvolunteering”

EVS Project „INTERvolunteering” invites 5 foreign volunteers from Italy, Romania, Hungary, Germany and France to come to Kraków, Poland in the period of 1st of February 2017 until 31 of July 2017 or 30 of November and within these 10 or 6 months support hosting organizations (Center for Autism, Inte …We green it!
Projekt „We green it” to projekt Wolontariatu Europejskiego, w którym weźmie udział 6 wolontariuszy z następujących krajów: Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia, zainteresowanych tematyką ekologii. Wolontariusze wybrani do projektu będą osobami pragnącymi nieść pomoc innym ludziom oraz chętnymi do

Building Bridges thorugh Volunteering

Projekt ?Building Bridges thorugh Volunteering” to projekt Wolontariatu Europejskiego, w którym weźmie udział 6 wolontariuszy z Tunezji, Ukrainy, Francji i Hiszpanii, zainteresowanych tematyką aktywności obywatelskiej, migracji i przeciwdziałania wykluczeniu. Projekt ma na celu pogłębienie włączenia …

ENTER your entrepreneurial spirit

Nasz projekt ” ENTER your entrepreneurial spirit” będzie odbywał się w Krakowie, będzie trwał 18 miesięcy, natomiast działania wolontariuszy w organizacjach goszczących będą trwały 10 miesięcy. Weźmie w nim udział 5 wolontariuszy, będą to osoby z Hiszpanii, Francji, Bułgarii i Włoch, które będą od …

Speak up!

Od września 2015 r. realizujemy 6-miesięczny projekt EVS w Jordanii, na który wyjechały z Polski 3 wolontariuszki: Karolina, Paula i Sylwia. Projekt skupia się na pomocy uchodźcom w obozach pod Ammanem oraz na promowaniu zaangażowania młodzieży w społeczeństwo obywatelskie. Głównymi celami projek …

Youth! Together! Now!

Mowa nienawiści oraz uprzedzenia w komunikacji, mediach, a nawet zintegrowane w każdym z nas to problemy, które podejmujemy w projekcie Wolontariatu Europejskiego „Youth! Together! Now!” w Krakowie, przygotowanym wspólnie z siedmioma młodymi Europejczykami. Wolontariusze to młode osoby wysoko zmoty …

>

Partnerzy i sponsorzy:EVS Blog


For future voluteers


Wolontariat Europejski


Wysyłanie Polskich Wolontariuszy za granicę


Realizowane projekty


Zakończone projekty