Od 2008 roku realizowaliśmy projekty w ramach programu Młodzież w Działaniu – “Wolontariat Europejski”. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w edukacji pozaformalnej. W wolontariacie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Program jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat. Na podstawie naszych doświadczeń międzynarodowych, wierzymy, że istnieje ogromne zainteresowanie wśród młodych ludzi chcących wziąć udział w wolontariacie, jak i organizacji, które korzystają ze aktywności i zaangażowania wolontariuszy. Wolontariat jest doskonałą okazją do nabycia nowych kwalifikacji i nauczenia się nowego języka. Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy. Jako organizacja Wysyłająca i Koordynująca gwarantujemy najwyższą jakość projektu nie tylko poprzez jego organizację, ale również poprzez budowanie zaufania wśród zespołu projektu, koordynatora, organizacji goszczącej i mentorów, którzy są odpowiedzialni za wsparcie, pomoc i proces uczenia się wolontariusza. W oparciu o współpracę z organizacjami goszczącymi wolontariuszy, Stowarzyszeniem “U Siemachy” oraz Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej “Gaudium Et Spes”, skupiamy się na przezwyciężaniu barier, uprzedzeń i stereotypów wśród młodych ludzi, wspieraniu ich mobilności oraz promowaniu aktywności obywatelskiej. Dzięki temu wolontariusze mogą zdobywać kompetencje i umiejętności oraz doświadczenia związane z edukacją pozaformalną wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy.

Kontakt:

evs-ib-polska@ib.de

Więcej informacji na http://www.erasmusplus.org.pl

Partnerzy i sponsorzy:

EVS Blog


For future voluteers


Wolontariat Europejski


Wysyłanie Polskich Wolontariuszy za granicę


Realizowane projekty


Zakończone projekty