Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą w Krakowie została założona na przełomie 2004 i 2005 roku. Jej fundatorem jest niemiecka organizacja Internationaler Bund Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, która działa w części zachodniej Niemiec od roku 1949, a po 1990 r. również w części wschodniej. Poprzez swoje działania fundacja stara się budować symboliczne „pomosty” pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami, instytucjami, bazuje przy tym w dużej mierze na wieloletnich doświadczeniach fundatora. We współpracy z nim przygotowywanych jest również kilka aktualnych projektów i propozycji programowych.Głównym celem Fundacji jest pomoc ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i czynnie uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa. Fundacja powinna pobudzać do działania na rzecz jednostki i społeczeństwa oraz popierać i urzeczywistniać porozumienie i współpracę międzynarodową (Statut: §7). Dokumenty: