Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach
1. Co to jest Fundacja Internationaler Bund Polska? Internationaler Bund Polska to organizacja pozarządowa pożytku publicznego, działająca na rzecz budowania symbolicznych pomostów, aby ludzie mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować od ...
 
Karta Wolontariusza
Karta Wolontariusza w swej konwencji nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, nazywanej potocznie Kartą Praw Człowieka, uchwalonej jednomyślnie w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu na obradującej tam III Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁ ...
 
Wolontariat w CIS
Centrum Integracji Społecznej w Tychach poszukuje wolontariuszy m.in. trenerów kompetencji społecznych/doradców zawodowych/psychologów.  Zakres pracy wolontariusza do wyboru jeden lub kilka:1. Wzbudzenie u uczestników Centrum Integracji Społecznej w Tychach motywacji do pracy.2. Pomoc w poszukiwani ...