Reklama
Przyuczenie do zawodu pracowników młodocianych
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracownikówFundacja Internationaler Bund Polska realizuje projekt przyuczenia do zawodu pracowników młodocianych, którego celem jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego poprzez opanowanie umiejętności praktycznych  i  teoretycznych  w  zawodzie  ora ...