projekty


,,Mobilność i doświadczenie - staże zawodowe w Niemczech
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Od 8 kwietnia 2016 do 31 grudnia 2017 roku fundacja Internationaler Bund Polska realizuje projekt mobilności ponadnarodowej współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.2, oś priorytetowa IV. Partnerem zagranicznym projektu jest St. Johannis GmbH ...