Kształcenie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii - wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej

Celem projektu "Kształcenie w dziedzinie odnawialnych źródeł energii - wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej? jest uzyskane nowych kwalifikacji w dziedzinie związanej z odnawialnymi źródłami energii, poprzez udział w programie łączącym elementy teorii, praktyki, metodyki i dydaktyki. Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla gospodarki, ekologii i indywidualnych gospodarstw domowych będzie w Polsce w najbliższych latach wzrastać. Konieczne staje się więc kształcenie kadry fachowców posiadającej kompetencje zawodowe w zakresie wykorzysty­wania odnawialnych źródeł energii i budowy urządzeń do produkcji energii pochodzących z OŹE. Celem jest także zwiększenie aktywności kadry edukacyjnej w podnoszeniu własnych kwalifikacji, nabywaniu nowych umiejętności, zwiększaniu kompetencji językowych i nawiązywaniu współpracy międzynarodowej oraz zwiększanie świadomości ekologicznej.

Program adresowany jest do nauczycieli zawodu z Małopolski i Śląska, którzy zainteresowani są możliwościami wykorzystania wiedzy o odnawialny źródłach energii (oźe) podczas swoich zajęć lekcyjnych i chcą poznać metody nauczania oraz pomoce dydaktyczne stosowane przez niemieckie placówki oświatowe przy realizacji zajęć szkolnych w temacie oźe. Podczas tygodniowego pobytu w Niemczech, w Punkcie Energetycznym Internationaler Bund w Dreźnie, 15 nauczycieli zawodu o specjalności elektryk, elektronik, mechatronik uczestniczyć będą w wykładach i warsztatach poświęconych różnym aspektom teorii oraz praktycznego wykorzystania energii wodnej, wiatrowej, geotermii, biomasy, fotowoltaiki oraz paneli solarnych.

Realizacja programu przewidziana jest w okresie od grudnia 2009 r. do końca maja 2010 roku