Centrum Integracji Społecznej w Tychach

,,Centrum Integracji Społecznej w Tychach

? szansą na nowy początek?

W Tychach od sierpnia 2010  realizowany jest przez Internationaler Bund Polska projekt ?Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek?. Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1.

Projekt skierowany jest do 20 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, którzy własnym wysiłkiem zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na trudnym rynku pracy. Podczas trwających 12 miesięcy zajęć, uczestnicy projektu nabywają umiejętności zawodowe w 4 pracowniach:

- warsztacie opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz gospodarstwa domowego,

- warsztacie porządkowym i utrzymania terenów zielonych,

- warsztacie ogólnobudowlanym,

- warsztacie krawieckim.

Zdobywaniu wiedzy z zakresu teorii i praktyki zawodowej towarzyszą zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi zaproszonymi specjalistami, którzy w ramach szeroko pojętej reintegracji społecznej wspierają uczestników w dokonywaniu pozytywnej zmiany w swoim życiu. Dzięki realizacji projektu liczba uczestników Centrum Integracji Społecznej w Tychach wzrosła do 40 osób.

 


 

Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzone przez Fundację Inernationaler Bund Polska

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 grudnia 2008 r. Fundacja Internationaler Bund Polska otrzymała status Centrum Integracji Społecznej w Tychach. Centrum rozpoczęło działalność w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Uczestnikami CIS mogą być osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Do grupy tych osób zalicza się zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym m.in.:

  • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat),
  •  osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
  •  osoby niepełnosprawne,
  •  osoby uzależnione od alkoholu po zakończonym programie terapeutycznym.

Celem zajęć w CIS jest uzyskanie przez beneficjentów kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających im powrót na rynek pracy.

 W ramach Centrum Integracji Społecznej w Tychach funkcjonują dwa warsztaty zawodowe - ogólnobudowlany i krawiecki. Udział w zajęciach warsztatów zawodowych służy aktualizacji przez beneficjentów podstawowych umiejętności związanych z gotowością do podjęcia zatrudnienia (m.in. punktualność, trzeźwość, obowiązkowość). Uczestnicy Centrum biorą również udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem i doradcą zawodowym oraz innych zajęciach służących podniesieniu kompetencji społecznych. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po minimum 6 godzin.

 CIS Tychy mieści się na terenie dawnego internatu Zespołu Szkół nr 5 w Tychach,
ul. Edukacji 11 (godziny pracy: poniedziałek-piątek 7-15), tel. 32 219 10 10, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 Działalność placówki finansowana jest między innymi ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w ramach projektu ,,Wszyscy Razem" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych Fundacji.