EDUKACJA OBYWATELSKA DOROSŁYCH WOBEC MIGRACJI - seminarium eksperckie

W dniu 1 czerwca 2017 roku odbędzie się międzynarodową debatę dotyczącą problematyki edukacji dorosłych w kontekście zjawiska migracji, które w mniejszym lub większym zakresie dotyka wszystkich krajów europejskich. Odmienność geopolityczna poszczególnych krajów generuje różnorodne doświadczenia w tym zakresie. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli środowisk naukowych, jak i praktyków z Polski, Niemiec i Ukrainy. Organizatorami seminarium są Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Internationaler Bund Polska. Partnerami tego przedsięwzięcia są Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Goethego w Krakowie i Internationaler Bund e.V.

Program seminarium eksperckiego

EDUKACJA OBYWATELSKA DOROSŁYCH WOBEC MIGRACJI

1 czerwca 2017, miejsce – sala witrażowa Instytutu Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12, Kraków

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Inauguracja i okolicznościowe przemówienia
prof. dr hab. Jarosław Górniak - Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
dr hab. Anna Gaweł - Dyrektor Instytutu Pedagogiki UJ
dr hab. Ewa Bobrowska - Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

10:30 – 12:30 Sesja plenarna - referaty wprowadzające Edukacja obywatelska dorosłych wobec migracji w Polsce, Niemczech i na Ukrainie

Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński), Strategie i rozwiązania organizacyjne wykorzystywane w pracy z migrantami i społecznościami przyjmującymi migrantów

Prof. Dr. Christine Zeuner (Uniwersytet Hamburg) Nowe cele edukacji obywatelskiej? Wyzwania i perspektywy w czasach migracji.

Prof. Dr. Claudia Fahrenwald (Uniwersytet Augsburg) Oferta kształcenia dla wolontariuszy pracujących z migrantami

Prof. dr hab. Iryna Petriuk (Uniwersytet Czerniowiecki) Możliwości poprawy sytuacji migrantów na Ukrainie poprzez edukację dorosłych

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 14:00 Dyskusja podsumowująca sesję plenarną
14.00 – 15:00 Obiad
15:00– 17:00 Debaty tematyczne i dyskusja panelowa Edukacja obywatelska dorosłych wobec migracji

Uczestnicy:

Agnieszka Awzan-Spychalska, Urząd Miasta Poznań Karola Becker, Internationaler Bund Leila Becker, Internationaler Bund Prof. Ewa Bobrowska, Uniwersytet Jagielloński Prof. Reiner Brödel, Uniwersytet Münster Dr Beata Cyboran, Uniwersytet Jagielloński Paulina Depczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Dr Renata Doniec, Uniwersytet Jagielloński Kerstin Erwert, Internationaler Bund Dr Iryna Galaktionova, Uniwersytet w Kijowie Dr Hans Geissler, Internationaler Bund Dr Stefan Giegler, Uniwersytet Linz, Dr Dorota Gierszewski, Uniwersytet Jagielloński Grzegorz Grzonka, Internationaler Bund Polska Dr Łukasz Hajduk, Uniwersytet Jagielloński Agnieszka Janas, Uniwersytet Papieski JPII Vita Kazmirova, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie Dr Tetyana Kloubert, Uniwersytet Augsburg Dr Julia Kluzowicz, Uniwersytet Jagielloński Dr Xenia Kuhn, Uniwersytet Kolonia Prof. Joanna Mysona-Byrska, Uniwersytet Papieski JPII Dr Grzegorz Nocko, Uniwersytet Techniczny Berlin Beata Nosek, Uniwersytet Jagielloński Dr Joanna Olszewska-Gniadek, Uniwersytet Jagielloński Anastasiya Podorozhnya, Uniwersytet Jagielloński Katarzyna Ptaśnik-Cholewa, Uniwersytet Jagielloński Silvia Schott, Internationaler Bund Julia Skakalska, Uniwersytet Jagielloński Konrad Tack, Internationaler Bund Dr Ewa Tłuczek-Tadla, Uniwersytet Rzeszowski Laut Torsten, Internationaler Bund Prof. Katarzyna Wrońska, Uniwersytet Jagielloński

17:00 – 17.30 Przerwa kawowa
17:30 – 18.00 Podsumowanie i zakończenie seminarium