Tychy. Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich rodziny, oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, do skorzystania z bezpłatnych konsultacji pracownika socjalnego, psychologa i prawnika.

Można u nas uzyskać:
-informacje na temat przysługujących praw, procedur,
-pomoc przy wypełnianiu dokumentów i pisaniu pism,
-informacje na temat ofert tyskich instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane zapraszamy w poniedziałki w godz. 10-13 oraz w środy w godz. 12-15.
Punkt informacyjny mieści się w ,,Balbina Centrum'' w Tychach przy ul. Barona 30, pok.209, I piętro. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt telefoniczny w godzinach dyżurów: 507 342 996.

Projekt Wielozadaniowy Ośrodek Integracji prowadzony przez Fundację Internationaler Bund Polska, jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Tychy.