Projekt mobilności ponadnarodowej rozpoczęty

19 września rozpoczęły się zajęcia zawodowe i językowe dla uczestników projektu ,,Mobilność i doświadczenie - staże zawodowe w Niemczech''.

Projekt podzielony jest na 3 etapy:

- przygotowanie zawodowe i językowe,

- staż zawodowy w Niemczech,

- wsparcie specjalistów po powrocie do kraju.

Obecnie realizowany jest intensywny etap przygotowawczy w ramach którego uczestnicy biorą udział w warsztatach psychologicznych, kursach zawodowych oraz kursie j. niemieckiego. Udział w projekcie umożliwi naszym uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji językowych i stanowi szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego na zagranicznym rynku pracy.

Projekt ,,Mobilność i doświadczenie ? staże zawodowe w Niemczech? realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.