Żywa Biblioteka w Centrum Seniora w Nowej Hucie i w Zespole Szkół w Giebułtowie

Nasi wolontariusze EVS z projektu "EVS - Spread the light" w ramach upowszechniania rezultatów projektu organizują spotkania we współpracy z Centrum Seniora ? będą miały one charakter ?żywej biblioteki?, w trakcie której wolontariusze opowiadać będą o swoich działaniach w org. goszczących i o tym jaki wpływ ma na nich praca wolontariacka i realizowanie projektu w Krakowie, w Polsce. Seniorzy to bardzo chłonna grupa, która tak często jest pomijana w dialogu społecznym, dlatego też wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na włączenie społeczne nie tylko młodych osób, niepełnosprawnych, ale także innych marginalizowanych grup. Wspólnie z wolontariuszami, zorganizujemy również podobne spotkanie z lokalną młodzieżą z Giebułtowa, by promując efekty projektu zachęcić szerszą grupę do angażowania się w projekty młodzieżowe.

zywabibliotekacentrumseniora nowy

Projekt wolontariatu europejskiego ?EVS-Spread the light? koordynowany jest przez fundację Internationaler Bund Polska i finansowany ze środków programu Erasmus+.