Praktyki dla przyszłych kucharzy i hotelarzy w Niemczech

Internationaler Bund Polska w ramach programu ERASMUS+ realizuje projekt ?Staż zawodowy szansą młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie na integrację zawodową i społeczną?. Staż w zawodach pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz kucharz realizowany jest placówce kształceniowej IB Berlin-Brandenburg gGmbH we Frankfurtcie nad Odrą.

Pierwsza grupa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie przebywała na zagranicznych praktykach zawodowych w Niemczech w dniach od 6 do 21 listopada 2015 roku. Wyjazd poprzedzony został kursem języka niemieckiego, oraz zajęciami kulturowymi i pedagogicznymi przygotowującymi ich do wyjazdu.

Program stażu obejmował zagadnienia związane z pracą w hostelu, internacie, kuchni, stołówce, obsługą sali restauracyjnej. Uczniowie poznali niemieckie standardy wykonywania zadań zawodowych. Praca praktykantów oceniana była przez niemieckich instruktorów. Pobyt obejmował również udział w wielu zajęciach turystycznych i imprezach kulturalnych. Na zakończenie praktyki uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności. Otrzymają także certyfikat Europass Mobilność, który jest dokumentem dokumentem zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.

W czasie wolnym uczestnicy zwiedzali Berlin i korzystali z oferty spędzania wolnego czasu na miejscu, np. możliwość korzystania ze ścianki wspinaczkowej.

W ramach projektu wyjadą jeszcze 2 grupy. W sumie w projekcie będzie uczestniczyło 30 uczniów.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Dzięki programowi m.in. osoby uczące się zawodu mogą zdobywać doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

erasmus logo mic

ksztalcenie-zawodowe

ksztalcenie-zawodowe-1

ksztalcenie-zawodowe-2

ksztalcenie-zawodowe-3