Wolontariusze europejscy z wizytą na Farmie Życia w Więckowicach

Farma-Zycia-warsztat-2015-04-27

W dniu 27 kwietnia 2015 wolontariusze europejscy z projektu ?Together for change" i ?Step Forward" odwiedzili Farmę życia w Więckowicach, prowadzoną przez Fundację Wspólnota Nadziei. Na Farmie mieszkają osoby dorosłe z autyzmem, które w ramach terapii pracują m.in. w ekologicznym gospodarstwie oraz biorą udział w różnych warsztatach. Dla projektu ?Together for change " spotkania na Farmie było częścią działań wolontariuszy w ramach specjalnego mini-projeku podczas którego organizowali spotkania z pracownikami instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na których dyskutowali o dobrych przykładach inkluzji osób niepełnosprawnych. Projekt ?Step Forward" zakładał spotkania z działaczami lokalnych NGO i ich społecznej pracy na rzecz różnych grup.

Nasi wolontariusze spotkali się z panią prezes Aliną Perzanowską, która opowiedziała o działalności Fundacji oraz o trudnościach z jakimi musi się mierzyć tego typu organizacja. Pani Alina jest psychologiem tworzyła organizacje zajmujące się autyzmem w Krakowie na różnych szczeblach. Jej syn Michał jest jednym z mieszkańców Farmy Życia.

Pracownicy fundacji chętnie odpowiadali na pytania wolontariuszy i dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania placówek dla osób dotkniętych autyzmem w Polsce, oraz zmianach w podejściu do terapii osób marginalizowanych, narażonych na dyskryminację. Również o problemach finansowania tego typu placówek ze względu na ?nie popularna" grupę jaką są niepełnosprawni dorośli z autyzmem dla których trudno o wsparcie i zrozumienie.

W ramach wizyty nasi wolontariusze zaproponowali podopiecznym warsztaty plastyczne. Alberto z Włoch, Teresa z Hiszpanii, Lavinia z Rumunii i Daryna z Ukrainy wraz z niepełnosprawnymi tworzyli z bibuły wiosenne, kolorowe kwiaty, którymi potem dekorowali salę warsztatową.
Wolontariusze z projektu ?Together for change" przez 10 miesięcy pracowali z osobami niepełnosprawnymi ? Alberto i Lavinia oraz Daryna (z projektu Step Forward) z dziećmi i młodzieżą w ZSS 11 w Krakowie, a Teresa i Nathalie z dorosłymi w Stowarzyszeniu Gaudium et Spes, dzięki temu doświadczeniu nie mieli problemu z zaproponowaniem odpowiednych aktywności. Projekt , który realizowali zakładał wsparcie osób marginalizowanych oraz pokazanie że każdy ma szanse na normalne życie, a inkluzja to cel dla nas wszystkich.


Cieszymy się, że wolontariusze mieli możliwość wsparcia działalności także innej placówki i dziękujemy Fundacji za gościnę. Po warsztatach wolontariusze wraz z terapeutą panem Edwardem Bolakiem zwiedzili Farmę oraz poznali bliżej miejsce.
Kolejny projekt, który zrealizujemy na Farmie, będzie to wsparcie organizacji pikniku integracyjnego jesienią wraz z wolontariuszami innego projektu EVS ? ?Voice of the voiceless".


Projekty wolontariatu europejskiego ?Together for change" i ?Step Forward" koordynowany jest przez fundację Internationaler Bund Polska i finansowany ze środków programu Erasmus+.