Wolontariusze europejscy z wizytą w L'arche w Śledziejowicach

Larche-spotkanie-2015-06-09

9 czerwca 2015 wolontariusze z projektu ?Step Forward" (Ahmet z Turcji, Francisco z Hiszpanii, Ayten z Azerbejdżanu, Daryna z Ukrainy, Amy z Wegier, David z Hiszpanii) oraz ?Together for change" (Nathalie z Niemiec, Teresa z Hiszpanii, Lavinia z Rumunii) odwiedzili oddział fundacji L'arche (tłum. Arka) w Śledziejowicach, w Wieliczce. Prowadziły nas wolontariuszki Aytan, Lavinia i Daryna, które już wcześniej odwiedzały Arkę ze swoimi uczniami z Zespołu Szkół nr 11 w Krakowie, którzy czasami uczestniczą w tamtejszych warsztatach. Wolontariusze w ramach specjalnych mini-projeków połączyli siły i zorganizowali spotkanie z pracownikami instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na których dyskutowali o dobrych przykładach inkluzji osób niepełnosprawnych oraz o tym jak wygląda praca lokalnych działaczy społecznych

Arka w Śledziejowicach jest częścią większej organizacji założonej we Francji -pierwsza wspólnota L'ARCHE powstała w 1964 roku w Trosly-Breuil, niedaleko Paryża. W Polsce posiada kilka oddziałów w większych miastach m.in. w Warszawie i Wrocławiu. W Śledziejowicach działa od roku 1981 i jest pierwszą wspólnotą założoną w Polsce. Obecnie prowadzi dwa domy stałego pobytu, ponadto administruje Warsztatem Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domem Samopomocy.

Dyrektor Wspólnoty ? Rafał Ślusarczyk opowiedział o działalności organizacji, również tej międzynarodowej, trudnościach w prowadzeniu placówki oraz o sukcesach. Chętnie odpowiadał na pytania wolontariuszy i dzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania tego typu organizacji w Polsce, oraz zmianach w podejściu do terapii osób niepełnosprawnych i marginalizowanych narażonych na dyskryminację. Wolontariusze żywo włączali się w dyskusje, opowiadali o doświadczeniach i dobrych praktykach ze swoich krajów.
Następnie dyrektor oprowadził grupę po salach warsztatowych, każdy z wolontariuszy mógł wybrać jedną pracownie i przez godzinę wspierać niepełnosprawnych w codziennych aktywnościach. Kilku wolontariuszy wzięło udział w wycieczce do lasu, inni asystowali przy produkcji świec czy ozdób, oraz w pracowni stolarskiej. Jedna z wolontariuszek wsparła pracownię kulinarną podczas przygotowania obiadu, który potem zjedliśmy wspólnie z uczestnikami warsztatów i terapeutami.

Dziękujemy za gościnę i bardzo cenne spotkanie!

Projekty wolontariatu europejskiego ?Together for change" i ?Step Forward" koordynowane są przez fundację Internationaler Bund Polska i finansowane ze środków programu Erasmus+.