Projekt ?Europejski staż fundamentem przyszłości zawodowej. Przyszli budowlańcy z Tychów na praktykach zawodowych w Brandenburgii."

Internationaler Bund Studia Interdyscyplinarne Polska Sp. z.o.o przystąpiła w tym roku w ramach programu Erasmus + do realizacji międzynarodowego projektu ?Europejski staż fundamentem przyszłości zawodowej. Przyszli budowlańcy na praktykach zawodowych w Brandenburgii."

Projekt jest realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 w Tychach oraz z niemieckim partnerem IB Berlin ? Brandenburg gGmbH, Betrieb Brandenburg Südost. Podczas trzytygodniowych praktyk w ośrodku szkolenia zawodowego IB we Frankfurcie nad Odrą. uczniowie pod opieką wykwalifikowanych instruktorów nauki zawodu będą nabywali nowe umiejętności m.in. w zakresie murarstwa, ciesielstwa oraz suchej zabudowy. Grupie będą towarzyszyli opiekunowie oraz pośrednik językowy.

Ośrodek IB we Frankfurcie n. Odrą cechuje duże doświadczenie w przygotowaniu i w realizacji europejskich projektów o zróżnicowanej tematyce: spotkania młodzieży, praktyki i staże zawodowe dla uczniów i dla osób poszukujących pracy oraz wymiana doświadczeń dla kadry zajmującej się kształceniem zawodowym i pracą socjalną. Dysponuje także doskonale wyposażonym warsztatem. Uczniowie poza umiejętnościami praktycznymi zdobędą także wyższe kompetencje w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, znajomości języka obcego zawodowego jak również zwiększą się ich umiejętności personalne i społeczne. Wyjazd będzie poprzedzony kursem przygotowawczym z języka niemieckiego (terminologia zawodowa) oraz przygotowaniem międzykulturowym.

W programie weźmie udział łącznie 47 uczniów kształcących się na kierunku technik budownictwa. Umiejętności nabyte podczas praktyk zostaną poświadczone europejskim dokumentem EUROPASS wydanym w języku polskim i niemieckim. Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i promowania mobilności, która pozwala na podniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy dla potencjalnych pracodawców. Pierwsza grupa wyjedzie do Niemiec już w październiku 2015 r.