Podsumowanie "Edukacja dorosłych w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"

W dniach 28-29 maja w Tychach zgromadziło się ponad 60 naukowców oraz praktyków, aby debatować na temat edukacji obywatelskiej dorosłych. Organizatorami międzynarodowej konferencji pt. "Edukacja dorosłych w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"

byli: Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki wraz z Fundacją Internationaler Bund Polska oraz Biurem Parlamentarnym prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka w Raciborzu. Wydarzenie merytorycznie i finansowo wspierali partnerzy: Urząd Miasta Tychy, Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej, Fundacja Konrada Adenauera, Internationaler Bund z Niemiec, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (Podstrefa Tyska). Patronat medialny objęła TV Silesia. Partnerem logistycznym było tyskie Centrum Integracji Społecznej oraz Zespół Szkół nr 5 w Tychach, w którego murach odbyły się sesje tematyczne w drugim dniu konferencji. Warto zaznaczyć, że wydarzenie zgromadziło przedstawicieli zarówno krajowych, jak i niemieckich i ukraińskich ośrodków naukowych a także przedstawicieli trzeciego sektora, co umożliwiło interesującą wymianę zdań i doświadczeń. W pierwszy dniu dyskusja skupiła się wokół wystąpień plenarnych na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w trzech sąsiadujących ze sobą krajach w Polsce, Niemczech i Ukrainie. Przewodzili jej prof. dr hab. Stanisław Mocek z Collegium Civitas w Warszawie, dr hab. Ewa Bobrowska z Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, prof. dr Christine Griese z TechnischeUniversität Berlin oraz dr Olga Zaslavska z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. W drugim dniu obrady odbywały się w sekcjach. Debatowano na tematy: podstawy ideowe edukacji obywatelskiej; wyzwania społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej dorosłych; podmioty edukacji obywatelskiej dorosłych, treści i metody edukacji obywatelskiej dorosłych. Konferencję podsumował prof. Jerzy Buzek. Premier podziękował organizatorom za pracę oraz podkreślił, jak ważna w dzisiejszej Polsce jest debata na temat społeczeństwa obywatelskiego i obywatelskiej edukacji dorosłych.

alt

Premier Jerzy Buzek z komitetem organizacyjnym konferencji

alt

Obrady plenarne w pierwszym dniu konferencji

alt

 Dyskusja podczas obrad plenarnych

alt

 Podsumowanie sekcji tematycznych w drugim dniu konferencji

logotypy-razem