Książka po konferencji

W dniach 28-29.05 odbyła się w Tychach konferencja naukowa współorganizowana przez fundację Internationaler Bund Polska pod nazwą ,,Edukacja dorosłych w kontekście społeczeństwa obywatelskiego". Z tej okazji wydana została książka zawierająca wystąpienia wszystkich prelegentów.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wsparli nas przy organizacji tego wydarzenia w szczególności Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji Konrada Adenauera a także Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Urzędowi Miasta w Tychach oraz Zespołowi Szkół nr 5 w Tychach.