Konferencja EDUKACJA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W dniach 28-29 maja br. odbędzie się w Tychach konferencja EDUKACJA DOROSŁYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, której organizatorami jest Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Internationaler Bund, Biuro Parlamentarne Prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka oraz Internationaler Bund w Niemczech.

 

Celem konferencji jest debata na temat modeli edukacji obywatelskiej dorosłych w trzech wybranych krajach: w Niemczech, na Ukrainie oraz w Polsce. Wszystkie trzy państwa- chociaż w odmiennych warunkach - musiały zmierzyć się z analogicznymi problemami, wypracowując swe koncepcje edukacji obywatelskiej dorosłych. Wszystkie mają za sobą totalitarne doświadczenia w przeszłości, po których wkraczały na drogę budowy demokracji, w różnym stopniu są jednak w tym procesie zaawansowane. Debata będzie skoncentrowana wokół kwestii optymalnych modeli edukacji obywatelskiej.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. prof. dr hab. Stanisław Mocek (Collegium Civitas w Warszawie), dr hab. Ewa Bobrowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. dr Christine Griese (Technische Universität Berlin), prof. dr hab. Claudia Fahrenwald (Pädagogische Hochschule Oberösterreich Linz), prof. dr hab. Larysa Lukianova (Państwowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy), dr Olga Zaslavska (Chmielnicki Uniwersytet Narodowy).

Organizatorzy otrzymali wsparcie ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie, Miasta Tychy, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Pobierz >> program konferencji

logotypy-razem