Szkolenie dla NGO dotyczące księgowości

W związku z dużym zainteresowaniem oraz brakiem miejsc dla wszystkich chętnych w poprzednich terminach, Fundacja Internationaler Bund Polska ponawia bezpłatne szkolenie: ?Podstawy księgowości w Podmiotach Ekonomii Społecznej?, które odbędzie się 18 maja 2015 r. w godzinach 15:00-20:30 w Fundacji Internationaler Bund Polska  w Tychach, ul. Edukacji 11.

 


Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji  pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit).

Pierwszeństwo mają osoby, z organizacji, które nie uczestniczyły w poprzednich szkoleniach z tej tematyki.

Szkolenie poprowadzi Pani Justyna Bartosiewicz.

Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1.    Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych

2.    Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą 

3.    Księgi rachunkowe ? pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia

4.    Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych

5.    Dokumentowanie operacji księgowych

6.    Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych

7.    Opodatkowanie organizacjach pozarządowych

8.    Polityka rachunkowości

9.    Co daje plan kont i czym są konta analityczne dla dotacji

10.  Czym jest działalność w zakresie realizacji zadania publicznego, a czym własna działalność statutowa

11.  Jak opisywać rachunki

12.  Co to jest księga główna, a co to jest pomocnicza

13.  Umowy cywilno-prawne

14.  Diety i ich naliczanie

15.  Odpowiedzialność zarządu za powstałe nieprawidłowości podatkowe

16.  Organy kontrolne dla podmiotu pozarządowego i ich zakres

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy mailowo do dn. 14.05.2015 r. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  oraz telefonicznie: 32 219 10 10 (osoba do kontaktu - Anna Małecka).

Formularze zgłoszenia instytucji oraz uczestnika PES i PES os.fiz (do pobrania poniżej, w Fundacji IB Polska, ul. Edukacji 11, Tychy oraz na stronie www.owes.slask.pl/dokumenty) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Organizacji należy dostarczyć w oryginale do Fundacji IB Polska lub mailowo skan dokumentów.

  • Formularz zgłoszeniowy dla Instytucji Ekonomii Społecznej (pobierz: pdf lub docx)
  • Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika - osoby delegowanej przez instytucje (pobierz: pdf lub docx)

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą proszone są o kontakt, gdyż zobowiązane są przedstawić dodatkowe dokumenty.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, gdyż realizowane jest w ramach projektu ?OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO?. Projekt realizowany jest przez Rudzką Agencję Rozwoju ?INWESTOR? sp. z o.o. oraz Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna, Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A, Fundację Internationaler Bund Polska, Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowskich Górach (partnerzy projektu).

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.