Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Praca w Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Centrum Integracji Społecznej w Tychach prowadzone przez fundację Internationaler Bund Polska zatrudni na zastępstwo instruktora zawodu w warsztacie budowlanym. Do jego zadań należeć będzie prowadzenie praktycznej i teoretycznej nauki zawodu, koordynacja prac grupy budowlanej w czasie realizowanych zleceń, pomoc grupie przy realizacji zleceń.

Wymiar czasu pracy: ? etatu, praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-13.30, w piątki w godz. 7-13. Wynagrodzenie: 2100,00 zł brutto. Wymagania wobec kandydatów:

1) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu,

2) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego

lub

dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Miejsce pracy: Centrum Integracji Społecznej w Tychach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.