Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Wolontariusz z Hiszpanii w Centrum Integracji Społecznej

Od 2 tygodni gościmy w Centrum Integracji Społecznej w Tychach wolontariusza z Hiszpanii ? Davida, który  pozostanie u nas przez 10 miesięcy. David jest jednym z siedmiu wolontariuszy, którzy przyjechali do Polski w ramach projektu ,,Step Forward?? realizowanego przez fundację Internationaler Bund Polska od sierpnia 2014 r. w Krakowie i w Tychach. Pozostali wolontariusze, którzy uczestniczą w tym projekcie  na terenie Krakowa to obywatele Gruzji, Turcji, Węgier i Azerbejdżanu.

Jednym z celów pobytu Davida jest poznanie środowiska organizacji pozarządowych w Tychach. Dlatego bardzo chętnie nawiążemy kontakt z organizacjami, które będą zainteresowane pokazaniem Dawidowi swojej organizacji i swoich projektów. David  ma 25 lat i jest absolwentem studiów ekonomicznych, szczególnie interesuje się sportem oraz pracą z dziećmi i młodzieżą, posługuje się językiem hiszpańskim i angielskim, obecnie uczy się języka polskiego.

Fundacja Internationaler Bund Polska równolegle realizuje dwa inne projekty wolontariatu europejskiego ,,Coorporate to create?? oraz ,,Together for change??  w ramach których gościmy 13 wolontariuszy z  Francji, Niemiec, Belgii czy Rumuni. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w edukacji pozaformalnej. W wolontariacie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną itp. Program jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat.

Organizacje zainteresowane współpracą z Dawidem oraz zainteresowane wolontariatem europejskim prosimy o kontakt: Bartłomiej Szymczyk ? 32 219 10 10