Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Uczestnik Centrum Integracji Społecznej na stażu zawodowym w Niemczech

Zakończył się projekt ,,Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego" realizowany we współpracy pomiędzy fundacją Internationaler Bund Polska, stowarzyszeniem Internationaler Bund Oddział w Brandenburgii oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. Celem projektu było zdobycie przez osoby poszukujące pracy z województwa śląskiego umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach. Staż odbywający się w zakładach pracy z Frankfurtu nad Odrą oraz w warsztatach Centrum Wsparcia i Integracji Zawodowej we Frankfurcie nad Odrą Stowarzyszenia Internationaler Bund Oddział w Brandenburgii umożliwił uzyskanie umiejętności zawodowych w zawodach: opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz pracownik wykańczania wnętrz/suchego montażu.

Jednym z uczestników była osoba realizująca program integracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej. Miesięczny staż pozwolił na nabycie, oprócz umiejętności zawodowych, także wielu kompetencji ,,miękkich" i społecznych (kultura pracy) oraz podwyższenie kompetencji językowych. Staż w Niemczech był uzupełnieniem kwalifikacji zdobytych podczas kilku miesięcy pobytu w tyskim CIS.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w projekcie oraz ocenę udziału w praktyce wydaną przez niemieckiego pracodawcę. Projekt zakończył się wręczeniem Europassów ? Mobilność (w wersji polskiej i niemieckiej), który jest dokumentem poświadczającym nabyte umiejętności zawodowe, społeczne i językowe, coraz powszechniej honorowanym w krajach UE.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu programu ?Uczenie się przez całe życie? ? Leonardo da Vinci.