Projekt realizowany przez:

Reklama
Reklama
  • Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
    Centrum Integracji Społecznej w Tychach ? szansą na nowy początek
Zakończenie programu zagranicznych staży dla osób bezrobotnych

Od 2012 roku Fundacja Internationaler Bund Polska we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach oraz Urzędem Pracy w Chorzowie realizuje projekty staży zagranicznych dla osób bezrobotnych z terenu województwa śląskiego. Staże poprzedzone kursem języka niemieckiego realizowane były w ramach dwóch projektów ?Doświadczenie ponad granicami ? staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy z województwa śląskiego? (w latach 2012-2014) oraz trwającego obecnie projektu ?W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych - staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy?. Oba projekty finansowane są z programu ,,Uczenie się przez całe życie? - Leonardo da Vinci. Z tego typu wsparcia do dnia dzisiejszego skorzystało 47 osób (w tym 9 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Tychach, prowadzonego przez fundację IB Polska). Miesięczne staże odbywały się w trzech zawodach: opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, specjalista wykańczania wnętrz oraz pracownik gastronomi. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na zdobycie doświadczenia zawodowego, podwyższenie kompetencji językowych (język niemiecki) oraz zdobycie kwalifikacji ,,miękkich? związanych m.in. z kulturą pracy oraz pracą w grupie w środowisku wielokulturowym. W czasie wolnym uczestnicy zwiedzali Berlin oraz Poczdam. Uczestnicy projektów otrzymali zaświadczenia o udziale w projekcie, ocenę stażu wystawioną przez niemieckich pracodawców oraz honorowany w całej Unii Europejskiej ,,Europass-Mobilność? dokument poświadczający zdobycie umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych.