Reklama
Reklama
Doradztwo

Doradztwo ogólne obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

 • rejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • zakładanie przedsiębiorstwa społecznego,
 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie personelem,
 • prowadzenie księgowość,
 • podstawowe informacje dotyczące możliwych źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego),
 • innowacje i nowe technologie (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, 
 • tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach,
 • wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie) twórcze rozwiązywanie problemów.

Doradztwo biznesowe obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia:

  • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
  • prowadzenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,
  • budowanie strategii przedsiębiorstwa  społecznego,
  • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych,
  • przygotowanie biznes planów i analiz finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej oraz analiza sytuacji konkurencyjnej m.in. dla działania PO KL 1.4.

Doradztwo specjalistyczne oferowane jest w trzech zakresach tematycznych:

 • księgowość,
 • marketing,
 • prawo.