Reklama
Reklama
Szkolenia

Tematyka szkoleń obejmuje m.in.:

  • zagadnienia administracyjno-prawne,
  • księgowość i finanse,
  • źródła finansowania,
  • zarządzanie,
  • marketing, promocja i współpraca podmiotów ekonomii społecznej.

Szczegółowy zakres tematyczny szkoleń znajduje się znajduje się w Punkcie Informacyjnym, siedzibach Lidera i Partnerów oraz na stronie internetowej projektu.